Object structure
Title:

Zrównoważona karta wyników dla organizacji nienastawionych na zysk na przykładzie muzeum

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Balanced Scorecard for nonprofit organisations on the example of the museum

Creator:

Niepolowicz, Maria

Subject and Keywords:

zrównoważona karta wyników ; organizacje non profit ; muzeum ; Balanced Scorecard ; non-profit organisations ; museum

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472; s. 276-285

Abstrakt:

Organizacje nienastawione na zysk powinny jasno określać rezultaty swoich działań, a nie posiadać jedynie plany i inicjatywy, które zamierzają realizować. Ich skuteczne działanie przekona ofiarodawców czy podatników, że właściwie przeznaczyli środki finansowe na ich wsparcie. Wielu badaczy wskazuje, że koncepcje nurtu performance measurement and management, w tym zrównoważona karta wyników, są wdrażane w organizacjach non profit. W literaturze przedmiotu są wskazywane przykłady stosowania tych koncepcji w muzeach w wielu krajach na świecie, np. w Belgii, we Włoszech, w Hiszpanii, Japonii czy Portugalii. W związku z tym głównym celem artykułu jest przedstawienie istoty zrównoważonej karty wyników dla organizacji nienastawionych na zysk oraz dokonanie analizy zrównoważonej karty wyników dla Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. W artykule zastosowano następujące metody badawcze: badania literatury, analizę regulacji prawnych (ustawa o muzeach) oraz analizę przypadku

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.472.26

Language:

pol

Relation:

Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: