Object structure
Title:

Wybrane metody kalkulacji rozliczeń pomiędzy krajowymi podmiotami powiązanymi

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Selected methods of settlements calculation between national associated entities

Creator:

Nakonieczny, Joanna

Subject and Keywords:

ceny transferowe ; podmioty powiązane ; metody szacowania cen transakcyjnych ; transfer prices ; associated entities ; the methods of estimating transaction prices

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472; s. 252-263

Abstrakt:

Obszar cen transferowych stał się jednym z najbardziej dynamicznych obszarów podatkowych, w których na co dzień muszą odnajdywać się przedsiębiorcy działający w ramach grup podmiotów powiązanych. Muszą radzić sobie z coraz bardziej restrykcyjnymi przepisami, które wymagają, aby warunki w zawieranych transakcjach odpowiadały warunkom, na które przystałyby przedsiębiorstwa niezależne. Podmioty powiązane zobligowane są do sporządzania obszernej dokumentacji podatkowej dotyczącej cen transferowych, której zakres zależy od rozmiaru prowadzonej działalności. Jednym z podstawowych elementów tej dokumentacji jest kalkulacja rozliczeń pomiędzy tymi podmiotami. Celem artykułu jest prezentacja wybranych metod weryfikacji cen transferowych. W tym kontekście przedstawiono metodę porównywalnej ceny niekontrolowanej, metodę ceny odsprzedaży oraz metodę rozsądnej marży „koszt plus”. Zastosowane w artykule metody badawcze opierają się na studiach literatury z omawianego zakresu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.472.24

Language:

pol

Relation:

Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: