Object structure
Title:

Rezerwy jako instrument kształtowania wyniku finansowego jednostki gospodarczej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Reserves as the instrument of shaping financial result of the economic entity

Creator:

Maszczak, Teresa

Subject and Keywords:

rezerwy ; wynik finansowy ; ustawa o rachunkowości ; międzynarodowestandardy rachunkowości ; reserves ; financial result ; Accounting Act ; international accounting standards

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472; s. 227-235

Abstrakt:

W dobie dynamicznych przemian społeczno-gospodarczych, silnej konkurencji, niepewności na rynku rezerwy odgrywają istotną rolę w procesie minimalizowania ryzyka, kreowania stabilnego rozwoju, realizacji kontynuacji działalności jednostki gospodarczej. Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania rezerw jako instrumentu w kształtowaniu wyniku finansowego jednostki gospodarczej. Zmierzając do osiągnięcia celu, omówiono istotę i funkcje rezerw w tworzeniu wyniku i ich uwarunkowania prawne. Wskazano na segmenty wyniku finansowego i rodzaje rezerw przypisanych do kosztów poszczególnych elementów wyniku. Do rozwiązania przedstawionego problemu badawczego wykorzystano metodę analizy literatury przedmiotu, treści regulacji prawnych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, oraz metody porównań i wnioskowania

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.472.22

Language:

pol

Relation:

Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: