Object structure
Title:

Wstępne rozpoznanie istoty potencjału strategicznego systemu działającego

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Introduction to the essence recognition of action system strategic potential

Creator:

Witczak, Hubert

Subject and Keywords:

potencjał ; potencjał strategiczny ; nominalny potencjał strategiczny ; zupełny potencjał strategiczny ; sukces strategiczny ; potential ; strategic potential ; nominal strategic potential ; full strategic potential ; strategic success

Description:

Management Forum, 2017, vol. 5, no. 3, s. 45-51

Abstrakt:

W naukach o zarządzaniu istnieje potrzeba lepszego rozpoznania kategorii „potencjał strategiczny”. Celem pracy jest zaproponowanie wstępnych twierdzeń w dziedzinie detekcji i eksploracji tego pojęcia. Zakres pracy obejmuje potencjał strategiczny dowolnego systemu działającego (AS). Potencjał strategiczny to zdolność danego AS do kształtowania zmian strategicznych w celu odniesienia sukcesu strategicznego. Potencjał strategiczny jest skomplikowaną sumą złożonych zmiennych: domeny strategicznej oraz elastyczności, unikatowości, kompetencji, sprawności, atrakcyjności i sterow(al)ności danego AS. To kluczowa zmienna sukcesu strategicznego. Skala poziomu potencjału strategicznego rozciąga się od jego braku (poziom zero potencjału) do poziomu zupełnego (poziom 1 potencjału). Potencjał strategiczny wymaga dalszych prac poznawczych, w tym klasyfikacyjnych i wyjaśniających

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2017.3.07

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2017, vol. 5, no. 3

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: