Object structure
Title:

Metaforycznie o samoodnawianiu ekosystemu biznesu

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Metaphorically about ecosystem’s self-renewal

Creator:

Stańczyk, Sylwia

Subject and Keywords:

metafora ; samoodnawianie ; samoregeneracja ; ekosystem biznesu ; ekologia organizacji ; metaphor ; self-renewal ; elf-regeneration ; business ecosystem ; organizational ecology

Description:

Management Forum, 2017, vol. 5, no. 3, s. 38-44

Abstrakt:

Pojęcie samoodnawiania, podobnie jak samoregeneracji, jest dosyć powszechnie używane na gruncie nauk o zarządzaniu, lecz wyraźnie widać, że towarzyszy mu dość duża swoboda interpretacyjna, wynikająca z braku ugruntowanej wiedzy w tym zakresie. Warto zaznaczyć, że nie ma ścisłych badań na temat definiowania tych terminów w literaturze menedżerskiej. Owa luka teoriopoznawcza staje się głównym celem tego opracowania. Utylitarny charakter tego przedsięwzięcia podbudowany jest metaforami jako źródłem poznania. Rozważania utrzymane są w duchu perspektywy ekologicznej w zarządzaniu, w którą explicite wpisany jest termin samoodnawiania. Obiektem badań jest ekosystem biznesu – populacja organizacji. Zastosowane metafory umożliwiły wyłonienie uczestników ekosystemu biznesu odpowiedzialnych za samoodnawianie, a także samych nośników życia ekosystemów biznesu – ewoluującego systemu rutyn organizacyjnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2017.3.06

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2017, vol. 5, no. 3

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: