Object structure
Title:

Wykorzystanie karty odpowiedzialności w zarządzaniu strategicznym placówki medycznej na przykładzie SPZOZ w Puławach

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Using the Accountability Scorecard in the management of strategic health care facility on the example of health care in Pulawy

Creator:

Jaworzyńska, Magdalena

Subject and Keywords:

interesariusze ; podmiot medyczny ; karta odpowiedzialności ; metoda Vestera ; stakeholders ; hospital ; Accountability Scorecard ; Vester method

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472; s. 89-98

Abstrakt:

Zmiany zachodzące w ochronie zdrowia wymagają zaangażowania wszystkich podmiotów funkcjonujących w systemie. Dlatego tak istotna jest identyfikacja wszystkich interesariuszy placówki leczniczej. Narzędziem, które może okazać się pomocne w budowaniu pozytywnych relacji rynkowych, jest karta odpowiedzialności (ASC – Accountability Scorecard). Karta odpowiedzialności jest odmianą wielopłaszczyznowej karty wyników. Znajduje ona zastosowanie przy pomiarze efektywności zarządzania na gruncie teorii interesariuszy. Celem artykułu było przedstawienie sposobu budowy karty odpowiedzialności dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach oraz wykorzystanie tego narzędzia do podejmowani decyzji strategicznych. Wiedza uzyskana w trakcie opracowania karty odpowiedzialności na temat wkładów i zachęt stosowanych wobec interesariuszy oraz analiza Vestera przyczynić się mogą do uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.472.08

Language:

pol

Relation:

Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: