Object structure
Title:

Zastosowanie rachunku kosztów do podejmowania decyzji długookresowych podmiotów leczniczych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The usage of the cost calculation at medical entities for long-term decisions

Creator:

Gajewski, Marek ; Gajewski, Grzegorz

Subject and Keywords:

polski system ochrony zdrowia ; rachunek kosztów ; finansowanie świadczeń zdrowotnych ; Polish health care system ; cost calculation ; financing of medical services

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472; s. 65-77

Abstrakt:

Trwające prace legislacyjne w 2017 roku wprowadzą szereg zmian w funkcjonowaniu polskiego systemu ochrony zdrowia. Najważniejszą z nich jest modyfikacja finansowania świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych. Autor zwraca uwagę, że w Polsce w ostatnich latach wykreował się sieciowy układ podmiotów leczniczych. Na przykładzie danych finansowych otrzymanych od pojedynczego podmiotu leczniczego – będącego elementem takiej sieci – przeprowadzono na gruncie praktycznym scenariuszową analizę wyniku ze sprzedaży związanego z modelem rachunku kosztów pełnych i zmiennych. Otrzymane wnioski sugerują, że duże sieci podmiotów leczniczych, które zostaną pozbawione finansowania ze środków publicznych, będą miały w nowych uwarunkowaniach prawnych możliwość maksymalizacji zysku nie tylko poprzez poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, ale także przez podwyżkę cen sprzedaży usług zdrowotnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.472.06

Language:

pol

Relation:

Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: