Object structure
Title:

Organizacja procesu zarządzania kosztami w zakładzie ubezpieczeń

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Organization of the cost management process in the insurance company.

Creator:

Chmielowiec-Lewczuk, Magdalena

Subject and Keywords:

zarządzanie kosztami ; zakład ubezpieczeń ; instytucje finansowe

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472; s. 53-64

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie etapów procesu zarządzania kosztami w zakładzie ubezpieczeń dostosowanego do bieżących uwarunkowań rynkowych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów organizacyjnych. Do realizacji celu głównego wykorzystano takie metody badawcze jak: analizę literatury, analizę przyczynowo-skutkową oraz metodę dedukcji. Na proces zarządzania kosztami w zakładzie ubezpieczeń składają się z takie etapy jak: wyznaczenie elementów wspólnych dla przyjętej strategii zakładu ubezpieczeń i obszarów kosztów, podział zadań strategicznych na podstawowe obszary działalności zakładów ubezpieczeń, wybór i przygotowanie odpowiedniego systemu lub systemów rachunku kosztów, opracowanie systemu budżetowania kosztów, sporządzanie raportów dotyczących kalkulacji kosztów zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami, monitorowanie działań i czynności, kontrola obejmująca szczegółową analizę przyczyn odchyleń kosztów oraz ocena efektów wdrożonego procesu zarządzania kosztami

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.472.05

Language:

pol

Relation:

Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: