Object structure
Title:

Analiza kosztów procesów logistycznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Analysis of logistics processes costs

Creator:

Bełch, Paulina

Subject and Keywords:

koszty procesów logistycznych ; dynamika kosztów ; struktura kosztów ; analiza kosztów ; costs of logistics processes ; cost dynamics ; cost structure ; cost analysis

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472; s. 23-31

Abstrakt:

Prowadzenie działalności gospodarczej jest skorelowane z ponoszeniem kosztów. Są one związane z gospodarowaniem zasobami w przedsiębiorstwach, dlatego muszą być ciągle analizowane i kontrolowane. Na podstawie informacji dotyczących kosztów podejmowane są określone decyzje zarządcze. Celem artykułu jest próba identyfikacji pojęcia „analiza kosztów procesów logistycznych” oraz prezentacja i analiza kosztów procesów logistycznych w ujęciu rodzajowym w wybranym przedsiębiorstwie, którego przedmiotem działalności jest detaliczna i hurtowa sprzedaż paliw płynnych. Podjęta problematyka badawcza i postawiony cel zdeterminowały wybór metod badawczych, takich jak: przegląd literatury, analiza materiałów wewnętrznych wybranego przedsiębiorstwa i wywiad pogłębiony. Podmiotem badań jest przedsiębiorstwo z sektora paliwowego, prowadzące działalność dystrybucyjną paliw ropopochodnych na terenie województwa podkarpackiego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.472.02

Language:

pol

Relation:

Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: