Object structure
Title:

Praktyczne problemy rachunkowości grup producentów rolnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Accounting problems of agricultural producer groups

Creator:

Prymon, Krzysztof

Subject and Keywords:

rachunkowość rolnicza ; grupa producentów rolnych ; wartość godziwa ; agricultural accounting ; agricultural producer group ; fair value

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 471, s. 346-354

Abstrakt:

Celem artykułu jest ukazanie zasad funkcjonowania grup producentów rolnych oraz prezentacja wyników badań prowadzonych w wybranych grupach producentów rolnych dotyczących możliwości pojawienia się zjawiska agresywnej rachunkowości w rolnictwie. Problemy rachunkowości rolniczej są od lat niedoceniane przez ustawodawcę. Kwestie dotyczące ujmowania oraz wyceny aktywów biologicznych i produktów rolniczych są nieuregulowane w prawie o rachunkowości jednostek gospodarczych. Problem wydaje się coraz bardziej istotny, gdyż z roku na rok przybywa jednostek prowadzących działalność rolniczą, które zobligowane są do prowadzenia pełnej rachunkowości. Są to głównie grupy producentów rolnych, które rejestrowane są najczęściej jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub jako spółdzielnie. Przeprowadzono badania ankietowe wśród księgowych w wybranych grupach producentów rolnych na Dolnym Śląsku. Badania dowodzą, że nieuregulowane w prawie bilansowym zasady rachunkowości działalności rolniczej stwarzają możliwość manipulowania wynikami finansowymi grup producentów rolnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.471.32

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 471

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: