Object structure
Title:

Potrójna cena transferowa i jej sprawozdawcze konsekwencje

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The triple transfer price and its reporting consequences

Creator:

Kujawski, Jarosław

Subject and Keywords:

cena transferowa ; cena dualna ; cena potrójna ; cena wielokrotna ; centrum zysku ; transfer price ; internal price ; dual price ; triple price ; profit centre ; contribution margin ratio conservation principle

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 471, s. 288-299

Abstrakt:

W artykule opisano przypadek empiryczny zastosowania potrójnej ceny wewnętrznej (transferowej) w rozliczeniu kontraktu pomiędzy trzema kooperującymi centrami zysku. Cena potrójna zapobiega zachowaniom dysfunkcjonalnym i konfliktowi wewnętrznemu w organizacji, który polega na niepodejmowaniu współpracy w realizacji kontraktów, gdy są one postrzegane jako zagrażające realizacji celów marżowych centrów zysku. Jako metodę kalkulacji ceny potrójnej zaproponowano zasadę zachowania wskaźnika marży pokrycia, która powoduje zrównanie rentowności kooperujących centrów zysku i powinna wyeliminować niepożądane zachowania menedżerskie. Jako sprawozdanie zarządcze zaproponowano 3-blokowy i 5-stopniowy rachunek marż pokrycia wraz z pozycjami korygującymi i eliminującymi różnice wynikające z zastosowanej ceny potrójnej. W zakończeniu wskazano na możliwość stosowania wielokrotnej ceny wewnętrznej, gdy w transakcji uczestniczą więcej niż trzy centra zysku

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.471.26

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 471

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: