Object structure
Title:

Instrumenty wykorzystywane w budowie budżetu kapitałowego w rachunku odpowiedzialności w przedsiębiorstwach produkujących konstrukcje budowlane

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Instruments used in budget capital creation in responsibility accounting in building construction enterprises

Creator:

Konstantyn, Krzysztof

Subject and Keywords:

rachunkowość odpowiedzialności ; budżetowanie ; kontrola zarządcza ; responsibility accounting ; budgeting ; management control

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 471, s. 246-257

Abstrakt:

W artykule przedstawiono charakterystykę instrumentów tworzących budżet kapitałowy w rachunku odpowiedzialności dla przedsiębiorstw produkujących konstrukcje budowlane. Opracowanie jest kontynuacją poprzednich publikacji, w których pokazano wdrożenie rachunku odpowiedzialności w ośrodkach odpowiedzialności za koszty, przychody i zyski oraz inwestycje. W tym artykule skoncentrowano się głównie na zaprezentowaniu metod umożliwiających zbudowanie budżetu kapitałowego dla przedsiębiorstw produkujących konstrukcje budowlane. Aby uniknąć niepowodzenia związanego z budową koncepcji budżetu kapitałowego, należy ze szczególną starannością określić procedury z tym związane. Podmioty badawcze zostały z zamiarem wybrane, ponieważ są wyjątkowe dla całej gospodarki, są to również przedsiębiorstwa, które realizują największe kontrakty budowlane w Polsce

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.471.22

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 471

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: