Object structure
Title:

Budżet zadaniowy – ujęcie polskie i międzynarodowe

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Performance budgeting − Polish and international perspective

Creator:

Kołodziej-Hajdo, Marta

Subject and Keywords:

budżet zadaniowy ; nowe zarządzanie publiczne ; sektor finansów publicznych ; performance budgeting ; new public management ; public finance sector

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 471, s. 236-245

Abstrakt:

Koncepcja budżetu zadaniowego wpisuje się w trend światowej transformacji w obszarze finansów publicznych definiowany jako Nowe Zarządzanie Publiczne, które jest próbą przełożenia modeli i zasad zarządzania stosowanych w sektorze prywatnym na sektor publiczny. Celem artykułu jest synteza i prezentacja aktualnych rozwiązań prawnych w Polsce i na świecie oraz dorobku naukowego w tym zakresie. Artykuł ma charakter przeglądowy literatury tematu, wskazując na różne ujęcie tej problematyki zarówno od strony teoretycznej, jak i zastosowania w praktyce. Dokonano również analizy porównawczej w celu prezentacji najważniejszych przyczyn wprowadzania budżetu zadaniowego, jak i zróżnicowanego podejścia do tej koncepcji w wybranych krajach świata. Przedstawione międzynarodowe porównanie wskazuje, że jest to narzędzie, które wpisuje się w nowy styl zarządzania sektorem publicznym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.471.21

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 471

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: