Object structure
Title:

Narzędzia controllingu operacyjnego w firmie doradczo- szkoleniowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Operational controlling tools in a consulting and training services enterprise

Creator:

Januszewski, Arkadiusz

Subject and Keywords:

controlling operacyjny ; firma doradczo-szkoleniowa ; analizy wielowymiarowe ; MS Excel ; controlling projektów ; operational controlling ; consulting and training services enterprise ; multidimensional analysis ; project controlling

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 471, s. 176-186

Abstrakt:

W artykule opisano narzędzia controllingu operacyjnego, które wdrożono w firmie doradczo-szkoleniowej GDS FALCO. Stanowią one jeden z efektów prac autora zatrudnionego jako wysoko wykwalifikowany personel w ramach projektu „Region Otwarty na Innowacje”, finansowanego z Unii Europejskiej. W projekcie zastosowano następujące metody badawcze: studium przypadku, analizę dokumentacji, wywiad swobodny oraz prototypowanie z wykorzystaniem arkusza Ms Excel. Na opisane w pracy narzędzia controllingu operacyjnego składają się powiązane ze sobą: moduł rejestracji umów z możliwością oceny rentowności projektu na poziomie marży pokrycia uwzględniającej koszty zmienne, moduł planowania i rejestracji wydatków stałych, moduł prognozowania przepływów pieniężnych oraz moduł raportowania służący do wielowymiarowych analiz przychodów i rentowności. Zostały one pozytywnie ocenione przez kierownictwo i są wykorzystywane w procesie zarządzania firmą

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.471.16

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 471

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: