Object structure
Title:

Budżetowanie sprzedaży jako ważny element zarządzania jednostką

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Budgeting of sales as an important element of unit management

Creator:

Emerling, Izabela

Subject and Keywords:

zarządzanie ; controlling ; budżetowanie ; przedsiębiorstwo ; sprzedaż ; wyniki ; management ; budgeting ; business ; sales ; results

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 471, s. 135-144

Abstrakt:

Zarządzanie przedsiębiorstwem w ostatnich latach wymaga koncentracji na zmianach otoczenia, tj. wzroście konkurencyjności przedsiębiorstw, postępie techniczno- -technologicznym, zwiększeniu wymagań klientów, zmniejszaniu się cyklu życia produktów oraz wprowadzaniu innowacyjnych produktów. W celu przystosowania się do panujących warunków przedsiębiorstwa poszukują nowoczesnych, a także skutecznych systemów zarządzania. Odpowiedzią na problemy zarządzania stał się controlling oraz budżetowanie, ponieważ spełniają one wymagania dotyczące szybkiego reagowania na zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstwa. Zarządzanie przedsiębiorstwem poprzez budżetowanie obejmuje zorientowanie się, jakimi środkami finansowymi przedsiębiorstwo dysponuje, prognozowanie skutków bieżącej działalności oraz planowanie, jak najefektywniej wykorzystać posiadane środki. Głównym celem artykułu jest przedstawienie budżetowania sprzedaży jako narzędzia do kontrolowania i zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie przewidywania skutków bieżącej sprzedaży

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.471.12

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 471

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: