Object

Title: Wzrost przychodów ze sprzedaży jako determinanta całkowitego zwrotu dla akcjonariuszy

Title in english:

The growth of sales revenues as a determinant of total shareholders return

Creator:

Comporek, Michał

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 471, s. 114-125

Abstrakt:

Zasadniczym celem artykułu jest wykazanie relacji zachodzących między wzrostem przychodów ze sprzedaży a korzyściami dla akcjonariuszy przemysłowych publicznych spółek akcyjnych z tytułu zainwestowanego kapitału. Dla stworzenia uporządkowanego zbioru problemów i zakresu badań w opracowaniu przyjęto, że zbiór ten będzie wypełniony analizą: realizowanego tempa wzrostu przychodów ze sprzedaży, potencjalnego tempa wzrostu przedsiębiorstwa wyznaczanego przez stopę wzrostu zrównoważonego sgr oraz wewnętrzną stopę wzrostu igr, a także wskaźnika całkowitego zwrotu dla akcjonariuszy. Badaniom empirycznym poddano przemysłowe spółki kapitałowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w latach 2011–2015, które zostały zakwalifikowane do grupy przedsiębiorstw przemysłu: chemicznego, lekkiego oraz elektromaszynowego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.471.10 ; oai:dbc.wroc.pl:37651

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 471

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

This page uses 'cookies'. More information