Object structure

Title:

Stan, bariery i przesłanki wdrożenia controllingu strategicznego – wyniki badań ogólnopolskich

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

State, barriers and circumstances of implementation of strategic controlling – the results of nationwide research

Creator:

Bieńkowska, Agnieszka ; Kral, Zygmunt ; Zabłocka-Kluczka, Anna

Subject and Keywords:

controlling strategiczny ; stan wdrożenia ; bariery wdrożenia ; przesłanki wdrożenia ; wyniki badań ; strategic controlling ; state of implementation ; barriers of implementation ; circumstances of implementation ; results of research

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 471, s. 46-60

Abstrakt:

Uzasadniono celowość prowadzenia badań dotyczących określania przyjmowanych w praktyce funkcjonowania organizacji postaci rozwiązań controllingu strategicznego jako warunku ich doskonalenia. Scharakteryzowano teoretyczne aspekty problemu badawczego. Przedstawiono metodykę badawczą. Przytoczono wyniki badań dotyczących częstości stosowania, przyczyn braku wyróżnienia i przesłanek wdrożenia controllingu strategicznego w badanych organizacjach. Poprzedzono je wynikami badań odniesionymi do realizacji zadań zarządzania strategicznego i występowania controllingu w ogóle w praktyce funkcjonowania organizacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.471.04

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 471

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu