Object structure
Title:

Determinanty rentowności produkcji surowca drzewnego i ich wpływ na implementację instrumentów rachunkowości zarządczej w leśnictwie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Profitability determinants of wood material production and their impact on the implementation of management accounting instruments in forestry

Creator:

Adamowicz, Krzysztof ; Szczypa, Piotr

Subject and Keywords:

rentowność ; las ; rachunkowość zarządcza ; profitability ; forest ; management accounting

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 471, s. 11-22

Abstrakt:

Produkcja drewna jest jedną z najdłuższych produkcji przyrodniczych, trwającą średnio około 100 lat. Jej specyficzne uwarunkowania mają bezpośredni wpływ na czynniki kształtujące przychody i koszty związane z gospodarką leśną. Czynniki te determinują rentowność produkcji drewna i są związane z fazą rozwoju drzewostanów. Specyficzne, ekonomiczne uwarunkowania produkcji leśnej są podstawową przyczyną braku możliwości bezpośredniej implementacji narzędzi rachunkowości zarządczej z praktyki przedsiębiorstw produkcyjnych (w tym produkcji rolnej) na grunt jednostek prowadzących gospodarkę leśną. Celem artykułu jest: (1) zidentyfikowanie czynników wpływających na rentowność produkcji drewna; (2) pogrupowanie determinant produkcji drewna w ramach faz rozwojowych drzewostanów; (3) określenie wpływu determinant produkcji drewna na możliwość zastosowania narzędzi rachunkowości zarządczej w jednostkach produkujących drewno

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.471.01

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 471

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: