Object structure
Title:

Emisje akcji a oczekiwane stopy zwrotu na rynkach globalnych

Group publication title:

Financial Sciences. Nauki o Finansach

Title in english:

Share issuance and the expected returns in international equity markets

Creator:

Zaremba, Adam ; Okoń, Szymon

Subject and Keywords:

emisja akcji ; pierwsze oferty publiczne (IPO) ; prognozowanie stóp zwrotu ; anomalie giełdowe ; inwestycje międzynarodowe ; analiza przekrojowa stóp zwrotu ; share issuance ; initial public offerings (IPO) ; return predictability ; stock market anomalies ; international investments ; cross section of stock returns

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2016, Nr 3 (28), s. 94-110

Abstrakt:

Zarówno naukowcy, jak i praktycy rynku giełdowego często traktują aktywność w zakresie pierwszych ofert publicznych (IPO) jako wyznacznik nastrojów inwestorów i wyceny rynku. W niniejszym opracowaniu zbadano tę koncepcję na poziomie krajowym. W badaniu wykorzystano sortowanie i testy przekrojowe, aby przyjrzeć się relacji pomiędzy emisjami akcji a przyszłymi stopami zwrotu w 78 krajach w latach 1995-2015. Autorzy wykazali występującą w różnych krajach negatywną korelację w odniesieniu do emisji akcji i kształtowania się przyszłych stóp zwrotu. Rynki z dużą aktywnością w zakresie emisji akcji w przeszłości cechują się zdecydowanie niższymi stopami zwrotu niż rynki z mniejszą aktywnością w tym zakresie. Zjawisko to występuje ze szczególnym nasileniem na mniejszych rynkach, nie ma natomiast znaczenia na rynkach większych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nof.2016.3.07

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2016, Nr 3 (28)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: