Object structure
Title:

Procesy upadłości przedsiębiorstw na wrocławskim rynku gospodarczym w latach 2005-2014 – przypadających na okres trwania globalnego kryzysu gospodarczego

Group publication title:

Financial Sciences. Nauki o Finansach

Title in english:

Bankruptcy processes of enterprises operating in the economic market of Wroclaw from 2005 to 2014 as the period of global crisis

Creator:

Kamiński, Jakub

Subject and Keywords:

kryzys ; upadłość ; przedsiębiorstwo ; prawo ; finanse ; crisis ; bankruptcy ; enterprise ; law ; finance

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2016, Nr 3 (28), s. 54-69

Abstrakt:

Niniejszym opracowaniem autor dokonuje porównania danych na temat liczby ogłaszanych upadłości przedsiębiorstw funkcjonujących na wrocławskim rynku gospodarczym w latach przypadających na schyłek światowego kryzysu oraz tuż po nim. W celu porównania ewentualnych zmian odniesieniem są dane dla okresu przed jego wybuchem i dla wczesnego stadium kryzysu. Celem badawczym opracowania jest przedstawienie faktycznych różnic pomiędzy liczbą ogłaszanych upadłości w okresie dobrej koniunktury gospodarczej oraz w czasie kryzysu. Dodatkowo autor opiera swoje rozważania na studium przypadku, którego podmiotem jest przedsiębiorstwo funkcjonujące na rynku wrocławskim od roku 2004 do końca roku 2014. Wnioskiem opracowania jest potwierdzenie tezy, iż w wyniku przenikania kryzysu światowego do coraz to dalszych struktur, co jest oczywistym efektem globalizacji, istnieje efekt „przesunięcia” w czasie odczuwalnych zmian zachodzących w gospodarkach poszczególnych krajów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nof.2016.3.04

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2016, Nr 3 (28)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: