Object structure
Title:

Wpływ wskaźników finansowych na ratingi kredytowe banków z krajów strefy euro

Group publication title:

Financial Sciences. Nauki o Finansach

Title in english:

The impact of financial indicators on credit ratings of banks from eurozone

Creator:

Chodnicka-Jaworska, Patrycja

Subject and Keywords:

credit rating ; rentowność ; jakość aktywów ; ryzyko kredytowe ; profitability ; assets quality ; credit risk

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2016, Nr 3 (28), s. 27-37

Abstrakt:

Celem artykułu jest analiza determinant mających wpływ na credit rating banków należących do strefy euro. W związku z tym dokonano przeglądu literaturowego, na podstawie którego postawiono hipotezę: istotny statystycznie wpływ na credit rating danego banku wywierają wskaźniki jakości aktywów, zyskowności, płynności, adekwatności kapitałowej. Do weryfikacji postawionej hipotezy zastosowano logitowe modele panelowe. Do badania zebrano informacje na temat publikacji długoterminowych ratingów kredytowych banków w latach 1998-2015. Credit ratingi zdekodowano liniowo na dane o charakterze liczbowym. Jako zmienne niezależne wykorzystano wskaźniki finansowe. Do badania użyto danych kwartalnych. Niezbędne dane pozyskano z bazy Thomson Reuters

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nof.2016.3.02

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2016, Nr 3 (28)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: