Object structure
Title:

Kreatywność determinantą kształtowania przewagi konkurencyjnej w turystyce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Creativity as a determinant of shaping competitive advantage in tourism

Creator:

Wszendybył-Skulska, Ewa

Subject and Keywords:

kreatywność ; konkurencyjność ; turystyka ; creativity ; competitiveness ; tourism

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 473, s. 609-616

Abstrakt:

Rozwój turystyki kreuje nowe potrzeby i oczekiwania turystów, co z kolei determinuje zarówno przedsiębiorstwa, jak i regiony do coraz szybszego reagowania na rosnące wymagania turystów i dopasowanie ofert do ich potrzeb. Możliwe jest to dzięki tworzeniu innowacyjnych rozwiązań będących warunkiem sine qua non osiągania przewagi konkurencyjnej i stanowi podstawę rozwoju zarówno przedsiębiorstw, jak i regionów turystycznych. Natomiast źródłem procesów powstawania nowych rozwiązań, idei, ścieżek rozwojowych opartych na oryginalnym sposobie myślenia jest kreatywność. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie znaczenia kreatywności w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej w turystyce. Przeprowadzone na potrzeby niniejszego opracowania analizy pozwoliły na pozytywne zweryfikowanie hipotezy mówiącej o tym, że kreatywność pozytywnie wpływa na konkurencyjność turystyczną regionów w Europie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.473.57

Language:

pol

Relation:

Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 473

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: