Object structure
Title:

Rozwój infrastruktury turystycznej na przykładzie dolnośląskich parków krajobrazowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The development of touristic infrastructure on the example of Lower Silesia landscape parks

Creator:

Warczewska, Beata

Subject and Keywords:

infrastruktura turystyczna ; wskaźniki funkcji turystycznej ; park krajobrazowy ; touristic infrastructure ; indicators of touristic function ; landscape park

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 473, s. 579-586

Abstrakt:

Obszary parków krajobrazowych, ze względu na swoje wyjątkowe wartości, są potencjalnie atrakcyjnym miejscem recepcji ruchu turystycznego. W ślad za zainteresowaniem społecznym powinien podążać rozwój infrastruktury turystycznej. Celem artykułu jest pomiar za pomocą wskaźników i porównanie stopnia rozwoju funkcji turystycznej (w tym wybranych elementów infrastruktury turystycznej) w gminach zlokalizowanych w granicach dolnośląskich parków krajobrazowych. Z analiz wynika, że poziom rozwoju funkcji i infrastruktury turystycznej jest bardzo zróżnicowany i nie jest jednoznacznie powiązany z samymi tylko walorami przyrodniczymi parków. Wysokie wartości wskaźników uzyskały gminy górskie i uzdrowiskowe, historycznie związane z rozwojem funkcji turystycznej. Stąd można wnioskować, że potencjał dolnośląskich parków krajobrazowych jest obecnie niedostatecznie wykorzystany

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.473.54

Language:

pol

Relation:

Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 473

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: