Object structure
Title:

Innowacyjność usług turystycznych – koncepcja modelu procesu rozproszonego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Innovation in tourism services ‒ the concept of a spreaded model

Creator:

Szymańska, Elżbieta

Subject and Keywords:

innowacja ; proces innowacyjny ; usługi turystyczne ; turystyka zdrowotna ; innovation ; innovation process ; health services ; health tourism

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 473, s. 562-569

Abstrakt:

Problemem badawczym omawianym w niniejszej publikacji jest innowacyjność w turystyce, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki zdrowotnej. Głównym celem badawczym jest wyłonienie i konstrukcja modelu procesu innowacyjnego, który jest najbardziej efektywny przy wprowadzaniu innowacji w turystyce zdrowotnej w Polsce. Do realizacji celu zastosowano metody badawcze o charakterze ilościowym i jakościowym. Pierwszy etap badań przeprowadzono z wykorzystaniem metody Delphi. Kolejnym etapem były badania ilościowe na próbie 461 podmiotów, gdzie wykorzystano metody ankietową oraz wywiadu standaryzowanego. Uzyskane rezultaty, w postaci modelu rozproszonego procesu innowacyjnego w turystyce, wpisują się w lukę poznawczą w zakresie teorii innowacji. Wyniki prezentowanych badań powinny znaleźć zastosowanie na rynku, pokazując najbardziej efektywny proces innowacyjny, pozwalający na wzrost innowacyjności podmiotów świadczących usługi w zakresie turystyki zdrowotnej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.473.52

Language:

pol

Relation:

Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 473

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: