Object structure
Title:

Wyjazdy turystyczno-rekreacyjne kobiet 50+ a ich sytuacja materialna

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Women’s fifty plus tourist vs. recreation trips and their financial situation

Creator:

Sikora, Jan ; Wartecka-Ważyńska, Agnieszka

Subject and Keywords:

kobiety 50+ ; aktywność turystyczna i rekreacyjna ; sytuacja materialna ; women fifty plus ; tourist and recreational activity ; financial situation

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 473, s. 537-551

Abstrakt:

W artykule przedstawiono problematykę aktywności podczas wyjazdów turystyczno- rekreacyjnych kobiet 50+ w zależności od ich sytuacji materialnej. Wyboru badanej kategorii kobiet dokonano celowo ze względu m.in. na wielość odgrywanych ról, dłuższy wiek życia, niższy poziom sytuacji materialnej w porównaniu do mężczyzn. Scharakteryzowano czasokres wyjazdów wypoczynkowych krajowych i zagranicznych, formy aktywności rekreacyjnej, wybór organizatorów wyjazdów oraz obciążenia finansowe budżetu domowego przeznaczone na wyjazdy turystyczno-rekreacyjne. Z badań wynika, że sytuacja materialna determinuje czasokres wyjazdów krajowych i zagranicznych oraz realizowane podczas pobytu formy aktywności rekreacyjnej. W artykule wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z zastosowaniem kwestionariusza ankiety. Ankieta przeprowadzona została wśród słuchaczek dwóch Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Poznaniu oraz członkiń Klubów Seniora. Wykorzystano również metodę analizy literatury przedmiotu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.473.50

Language:

pol

Relation:

Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 473

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: