Object structure
Title:

Uczestnicy megawydarzenia – Światowych Dni Młodzieży. (Nie)typowa grupa turystów w Krakowie w 2016 r

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Participants of mega event – World Youth Days. A (non)typical group of tourists in Cracow in 2016

Creator:

Seweryn, Renata

Subject and Keywords:

Światowe Dni Młodzieży ; turystyka eventowa ; turystyka religijna ; zachowania turystyczne ; Kraków ; World Youth Days ; event tourism ; religious tourism ; tourist behavior ; Cracow

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 473, s. 519-528

Abstrakt:

Światowe Dni Młodzieży zasługują na miano wielkiego wydarzenia religijnego. Podczas niego w jednym miejscu młodzi ludzie z całego świata spędzają czas na modlitwie i spotkaniach z papieżem. Czy jednak ich zachowania turystyczne różnią się od zachowań innych turystów, a jeśli tak, to w których kwestiach? Celem artykułu jest próba odpowiedzi na to pytanie w oparciu o wyniki badań ruchu turystycznego w Krakowie. Wykorzystując test chi-kwadrat Pearsona oraz U Manna-Whitneya, ustalono statystycznie istotne odmienności zachowań dwóch grup odwiedzających miasto w 2016 r. – uczestników ŚDM i innych turystów. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić m.in., że ci pierwsi częściej od drugich szukali informacji w Internecie, mediach społecznościowych, folderach i ulotkach, podróżowali w grupach, korzystali z tańszych środków transportu i noclegów, przebywali dłużej w Krakowie, ale niestety rzadziej poznawali lokalne i okoliczne walory turystyczne

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.473.48

Language:

pol

Relation:

Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 473

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: