Object structure
Title:

Orientacja marketingowa biur podróży w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Marketing orientation of travel agencies in Poland

Creator:

Sawińska, Agnieszka

Subject and Keywords:

orientacja marketingowa ; travel agency ; marketing biur podróży ; touroperator ; przedsiębiorstwo turystyczne ; marketing ; orientation ; marketing of travel agencies ; touropertor

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 473, s. 507-518

Abstrakt:

Głównym celem artykułu jest identyfikacja i charakterystyka wybranych elementów determinujących orientację marketingową biur podróży w Polsce. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono istotę orientacji marketingowej w świetle literatury. Na jej podstawie określono, że przejawem orientacji marketingowej biur podróży są takie działania, które mają na względzie potrzeby i oczekiwania klientów, a które dotyczą: zdobywania i przetwarzania informacji, tworzenia oferty w oparciu o zidentyfikowane potrzeby i sygnały płynące z rynku, organizacji obsługi, funkcjonowania przedsiębiorstwa zgodnie z koncepcją marketingową oraz monitorowania otoczenia. W części drugiej zaprezentowano wyniki badań dotyczących orientacji marketingowej biur podróży w Polsce, realizowanych w ramach grantu NCN „Wpływ regulacji na orientację marketingową touroperatorów”. Na podstawie przedstawionych wyników badań stwierdzono, że biura podróży w Polsce przyjmują obecnie orientację marketingową

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.473.47

Language:

pol

Relation:

Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 473

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: