Object structure
Title:

Problemy pomiaru regulacji rynku touroperatorskiego w wybranych państwach europejskich

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Problems of regulation measurement of tour operator market in selected European countries

Creator:

Pawlicz, Adam ; Tokarz-Kocik, Anna ; Wolna-Samulak, Aneta ; Michalska-Harasimiuk, Karolina

Subject and Keywords:

regulacje ; rynek ; touroperators ; regulations ; market ; tour operator

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 473, s. 410-421

Abstrakt:

Chociaż regulacje rynku są przedmiotem licznych studiów naukowych zarów¬no na poziomie ogólnym, jak i w obszarze rynków branżowych, to większość autorów kon¬centruje się na badaniach jakościowych. Emanacją ilościowych badań w zakresie regulacji rynku jest najczęściej budowa statycznych lub dynamicznych indeksów obrazujących poziom regulacji. Duża część tego typu indeksów dotyczy regulacji ogólnych dla całej gospodar¬ki, a jedynie niewielki odsetek tego typu badań odnosi się do rynku turystycznego. Celem pracy jest budowa indeksu regulacji rynku touroperatorskiego. Wskaźnik został opracowany na podstawie danych zebranych w wyniku analizy literatury przedmiotu, aktów prawnych oraz wywiadów z przedstawicielami organizacji turystycznych w 11 państwach europejskich. Badania wykazały, że regulacje w poszczególnych państwach mogą być porównane jedynie w bardzo ograniczonym zakresie. Ponadto indeks regulacji rynku touroperatorskiego nie jest skorelowany z indeksem regulacji ogólnych. Zdaniem autorów jedynie znacząca liberalizacja jest w stanie zapewnić utworzenie wspólnego rynku touroperatorskiego w Unii Europejskiej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.473.38

Language:

pol

Relation:

Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 473

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: