Object structure
Title:

Koncepcja orientacji marketingowej touroperatorów

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The marketing orientation concept of touroperators

Creator:

Panasiuk, Aleksander

Subject and Keywords:

orientacja marketingowa ; marketing biur podróży ; touroperators ; marketing orientation ; marketing of travel agencies ; touroperator

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 473, s. 399-409

Abstrakt:

Praca przedstawia zagadnienia implementacji koncepcji marketingowej do działalności touroperatorów. Przedstawiono zagadnienia istoty orientacji marketingowej oraz fazy jej rozwoju. Następnie wskazano na miejsce touroperatorów na rynku turystycznym oraz wskazano na zagadnienia związane z kształtowaniem orientacji marketingowej przez touroperatorów. Omówione zostały powiązania podmiotów w systemie kreowania orientacji marketingowej na rynku touroperatorskim oraz czynniki, które ją determinują. Celem opracowania jest zaprezentowanie koncepcji orientacji marketingowej touroperatorów, wraz ze wskazaniem elementów determinujących poziom orientacji marketingowej, wynikającym z powiązań touroperatora z innymi uczestnikami tego rynku

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.473.37

Language:

pol

Relation:

Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 473

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: