Object structure
Title:

Współpraca gmin dla rozwoju turystyki

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Municipal collaboration for tourism development

Creator:

Kapera, Izabela

Subject and Keywords:

gmina ; turystyka ; współpraca ; local government ; tourism ; collaboration

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 473, s. 297-306

Abstrakt:

Celem opracowania było przedstawienie możliwości i ocena współpracy gmin dla rozwoju turystyki. W postępowaniu badawczym wykorzystano metodę sondażu diagno¬stycznego oraz analizę materiałów źródłowych. W pierwszej części przedstawiono zadania gmin, następnie omówiono możliwości współpracy w kwestii turystyki, uwypuklając zna¬czenie Lokalnych Grup Działania. W ostatniej części zbadano, jak samorządowcy oceniają wspólnie podejmowane działania na rzecz rozwoju turystyki. Gminy najlepiej oceniły ko¬operację z innymi gminami, a najsłabiej ze środowiskiem naukowym. Sporo kontrowersji wzbudzała ocena współpracy pomiędzy gminami, na których znajdują się obszary chronione, a przedstawicielami parków narodowych. Obecność spornych kwestii na linii gmina–park na¬rodowy wynika niejednokrotnie z rozbieżnych celów. Strony zwracały uwagę na konieczność zmian w prawie, ograniczone zasoby ludzkie i finansowe oraz na potrzebę dialogu i edukacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.473.27

Language:

pol

Relation:

Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 473

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: