Object structure
Title:

Analiza czynników wpływających na orientację marketingową touroperatorów

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Analysis of factors affecting marketing orientation of touroperators

Creator:

Hundert, Marcin

Subject and Keywords:

orientacja marketingowa ; biura podróży ; touroperatorzy ; analiza współzależności ; analiza regresji ; marketing orientation ; travel agency ; touroperators ; interdependencies analisys ; regression analisys

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 473, s. 237-246

Abstrakt:

Pomiar orientacji marketingowej, ze względu na złożoność zachowań przedsiębiorstw turystycznych, nie jest zadaniem łatwym. Zakres działań podejmowanych przez touroperatorów w ramach szeroko rozumianej aktywności marketingowej może przyjmować mniejszy lub większy zasięg, dotyczyć wielu zróżnicowanych aspektów funkcjonowania biura podróży, jak również zależeć od wielu czynników. Czynniki te mogą mieć charakter zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny. W badaniu przeprowadzonym wśród biur podróży w 11 wybranych krajach europejskich w ramach projektu NCN „Wpływ regulacji na orientację marketingową touroperatorów” zaproponowano 9 potencjalnych obszarów determinujących orientację marketingową. Celem artykułu jest określenie wpływu wybranych obszarów na orientację marketingową touroperatorów przy wykorzystaniu metod statystyczno-ekonometrycznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.473.21

Language:

pol

Relation:

Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 473

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: