Object structure
Title:

Przestrzeń miejsca czy przepływów? Toskania jako benchmark współkreowania pola znaczeń dla turystyki winnej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Tourism destination or tourism flow? Tuscany as a benchmark of wine tourism meaning field co-creation

Creator:

Hołodnik, Daria ; Perechuda, Kazimierz

Subject and Keywords:

kreowanie przestrzeni turystycznej ; enoturystyka ; pole znaczeń regionuwiniarskiego ; współkreowanie wartości z turystą ; creation of tourism space ; wine tourism ; meaning field of wine region ; value cocreation with visitors

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 473, s. 224-236

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie holistycznego podejścia do kreowania przestrzeni turystycznej. Myślenie kategoriami przestrzeni miejsca, czyli inwestowania w materialne zagospodarowanie ORT, jest obecnie niewystarczającym argumentem, aby skutecznie współtworzyć regionalne produkty turystyczne (na trwałe kodujące się w percepcji turysty). Na podstawie benchmarku Toskanii opisano, jak tworzyć prestiżową i markową destynację opartą na paradygmacie przestrzeni przepływów (zanurzanie turysty w polu znaczeń turystyki agrowinnej, dostarczającej konsumpcji wartości niematerialnych, tj. poznawanie i uczestniczenie w „żywej” historii kultury wina). W dalszej części dokonano jej egzemplifikacji na podstawie toskańskich praktyk współtworzenia wartości kulturowych poprzez sieciowe formy współpracy (w ramach stowarzyszeń winiarskich). Do identyfikacji powyższego zastosowano badania jakościowe (badania studyjne), ich weryfikacji zaś dokonano za pomocą analizy case study

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.473.20

Language:

pol

Relation:

Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 473

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: