Object structure
Title:

Data envelopment analysis jako narzędzie wspomagające zarządzanie regionami turystycznymi

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Data Envelopment Analysis as a tool supporting management of tourism regions

Creator:

Dziedzic, Ewa ; Skalska, Teresa

Subject and Keywords:

DEA ; benchmarking regionów turystycznych ; wybrzeże Bałtyku ; benchmarking of tourism regions ; the Baltic Sea coast

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 473, s. 171-179

Abstrakt:

Celem opracowania jest wskazanie możliwości wykorzystania DEA jako narzędzia wspomagającego zarządzanie rozwojem regionów turystycznych. Omówiono w nim aspekty teoretyczne i praktyczne zastosowania tej metody, które zilustrowano przykładem wykorzystania DEA. Jego przedmiotem były jednostki NUTS 2 położone na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego i Północnego. Jako miarę efektów przyjęto liczbę noclegów, a jako miary nakładów – pojemność bazy noclegowej, liczbę pracujących w sekcji H oraz nakłady na środki trwałe w handlu hurtowym i detalicznym, transporcie, sekcji H, usługach kulturalnych, rekreacyjnych, działalności gospodarstw domowych i organizacji eksterytorialnych. Zastosowanie DEA pozwoliło określić ranking regionów według wskaźników efektywności, wskazać jej potencjał jako techniki benchmarkingu i szerzej: narzędzia wspomagajęcego zarządzanie rozwojem regionalnym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.473.15

Language:

pol

Relation:

Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 473

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: