Object structure
Title:

Jakość jako element komunikacji marketingowej rodzinnego mikroprzedsiębiorstwa turystycznego świadczącego usługi noclegowe

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Quality in the marketing communication of micro family businesses offering accommodation services

Creator:

Dębski, Maciej

Subject and Keywords:

przedsiębiorstwo rodzinne ; jakość ; turystyka ; komunikacja marketingowa ; family business ; quality ; tourism ; marketing communication

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 473, s. 148-159

Abstrakt:

Mikroprzedsiębiorstwa są istotną grupą podmiotów na rynku turystycznym. Celowe więc jest stawianie pytań dotyczących ich konkurencyjności. W opracowaniu skoncentrowano się na podmiotach oferujących usługi noclegowe. Hipoteza badawcza zakłada, że komunikując jakość produktów, kładą one nacisk na elementy fizyczne, nie wykorzystują zaś w pełni potencjału związanego z „czynnikiem ludzkim”, w tym rodzinnego charakteru podmiotów. W celu jej weryfikacji przeprowadzono badanie pilotażowe polegające na analizie stron www 100 obiektów, które zostało pogłębione analizą 300 opinii udzielonych w serwisie booking.com. Wyniki pokazały, że dzięki osobie właściciela, jego zaangażowaniu i pracy firma rodzinna ma możliwości wyróżnienia się w zakresie jakości obsługi. Jednocześnie jednak w przekazie marketingowym relatywnie słabo wykorzystywany jest właściciel obiektu, pomimo że gestor i poziom obsługi należą do kluczowych treści w rekomendacjach udzielanych przez turystów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.473.13

Language:

pol

Relation:

Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 473

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: