Object structure
Title:

Baza ekonomiczna powiatów województwa dolnośląskiego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Economic base of districts in the Lower Silesian province

Creator:

Zarówna, Marta

Subject and Keywords:

baza ekonomiczna ; wskaźnik Florence’a ; wskaźnik Hoyta ; economic base ; Florence’s index ; Hoyt’s index

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 477, s. 326-335

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu była ocena wielkości i struktury funkcjonalnej bazy ekonomicznej powiatów województwa dolnośląskiego i ukazanie jej zmian w latach 2008, 2011 i 2014. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem pośrednich metod pomiaru: wskaźnika specjalizacji lokalnej Florence’a oraz wskaźnika nadwyżki pracowników Hoyta. Wyniki wskazują na znaczną przewagę bezwzględnej wielkości bazy ekonomicznej Wrocławia oraz najwyższy odsetek zatrudnienia egzogenicznego w silnie wyspecjalizowanych powiatach monofunkcyjnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.477.30

Language:

pol

Relation:

Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 477

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: