Object structure
Title:

Lokalistyczne cechy zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Localistic qualities of local development strategic governance.

Creator:

Sztando, Andrzej

Subject and Keywords:

lokalizm ; gmina ; władze lokalne ; rozwój lokalny ; zarządzanie rozwojem lokalnym ; zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym ; localism ; commune ; local authorities ; local development ; local development governance ; local development strategic governance

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 477, s. 281-304

Abstrakt:

Artykuł poświęcony jest problematyce zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym. Zaprezentowano w nim wyniki badań mających na celu identyfikację kluczowych własności rozwoju lokalnego wskazywanych w literaturze, wykazanie koncentracji uwagi teorii i praktyki na racjonalistycznych cechach zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym oraz konsekwencji z tego wynikających, a także specyfikacja i omówienie pożądanych, lokalistycznych cech tego zarządzania. Głównymi wykorzystanymi metodami badawczymi była analiza treści literatury źródłowej, przeprowadzona w 2016 roku, oraz obserwacje uczestniczące, przeprowadzone w latach 1998-2017 podczas budowy i wdrażania 79 strategii rozwoju lokalnego 62 polskich gmin. Artykuł kończą definicje zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym, uwzględniające jego, wyspecyfikowane w badaniach, lokalistyczne cechy, a także przesłanki kontynuacji badań nad nimi

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.477.27

Language:

pol

Relation:

Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 477

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: