Object structure
Title:

Zastosowanie metody DEA w ocenie efektywności wydatków jednostek samorządu terytorialnego – przegląd literaturowy wyników dotychczasowych badań w przestrzeni europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Application of DEA method in the evaluation of the efficiency of local government units’ expenditures – a literature review of the results of previous research in the European area

Creator:

Sekuła, Alicja ; Julkowski, Bartosz

Subject and Keywords:

efektywność wydatków ; wydatki jednostek samorządu terytorialnego ; pomiar efektywności ; Data Envelopment Analysis ; efficiency of expenditures ; expenditures of local government units ; efficiency measurement

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 477, s. 220-231

Abstrakt:

Artykuł przybliża problematykę efektywności wydatków jednostek samorządu terytorialnego. Jego głównym celem jest porównanie wyników – uzyskanych dzięki zastosowaniu nieparametrycznej metody Data Envelopment Analysis (DEA) – w ocenie efektywności wydatków publicznych. Autorzy dokonali przeglądu dotychczasowych badań na przykładzie ośmiu europejskich państw. Stosownie do przyjętego celu pracy w pierwszej kolejności scharakteryzowano kategorię wydatków jako finalnego efektu obranej przez jednostkę samorządu terytorialnego polityki fiskalnej. W dalszej części omówiono założenia metody DEA oraz możliwości wykorzystania jej do pomiaru efektywności. Zgodnie z twierdzeniem, że kierunki wydatkowania środków publicznych na realizację zadań określane powinny być w sposób planowy i celowy, a struktura ich rozdysponowania obrazuje preferencje władz co do stopnia realizacji zadań publicznych i społecznych, interpretacją objęto analizę zmiennych wyjściowych oraz sformułowano uogólnione wnioski z badań

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.477.21

Language:

pol

Relation:

Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 477

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: