Object structure
Title:

Polityka wspierania klastrów w Unii Europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Cluster policy in the European Union

Creator:

Piątyszek-Pych, Alina

Subject and Keywords:

klastry ; polityka klastrowa ; Komisja Europejska ; Unia Europejska ; clusters ; cluster policy ; European Commission ; European Union

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 477, s. 207-219

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie polityki klastrowej realizowanej na poziomie Unii Europejskiej w latach 2006-2020. Uwaga skupiona została na działaniach podejmowanych przez Komisję Europejską. Osiągnięcie celu wymagało przeprowadzenia analizy literatury poświęconej klastrom oraz opracowań o charakterze praktycznym. Na początku przybliżono istotę i wybrane modele polityki klastrowej. Następnie przedstawiono zapisy najważniejszych dokumentów UE odnoszących się do gron. Dalej zaprezentowano wybrane dotychczasowe działania i inicjatywy Komisji na rzecz wspierania struktur klastrowych, a także założenia przyjęte w tym zakresie na bieżący okres programowania. Analiza aktywności podjętych na rzecz wspierania klastrów we Wspólnocie pozwala na wysunięcie wniosku, że skupiają się one na dwóch obszarach, tj. wzmacnianiu współpracy pomiędzy podmiotami oraz zarządzaniu klastrami. Działania te mają na celu zapewnienie lepszych warunków do powstania w UE większej liczby światowej klasy gron

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.477.20

Language:

pol

Relation:

Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 477

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: