Object structure
Title:

Ludność korzystająca z wodociągów i zwodociągowanie gmin: metoda bazy budynkowej a szacunki

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The population that uses water supply and water-line rate of municipalities − the base building method and estimates

Creator:

Matacz, Andrzej ; Myna, Artur

Subject and Keywords:

Baza Budynkowa ; wodociągi i ludność korzystająca ; gminy ; Base of Buildings ; population and water-line systems ; municipalities

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 477, s. 163-171

Abstrakt:

W pracy przeprowadzono analizę Ewidencji Gruntów i Budynków, Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu i Bazy Budynkowej. Stwierdzono, że Baza Budynkowa stanowi jedyne wartościowe źródło informacji o liczbie budynków i mieszkań wyposażonych w instalacje wodociągowe i kanalizacyjne według ich położenia. Opracowano metody obliczania liczby ludności korzystającej z wodociągów i wskaźnika zwodociągowania. Dokonano ewaluacji opracowanych metod przez porównanie osiągniętych wyników z szacunkami Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Wskazano na różnice pomiędzy wskaźnikami zwodociągowania obliczonymi metodą bazy budynkowej a szacunkami Głównego Urzędu Statystycznego. Stwierdzono, że Baza Budynkowa może stanowić źródło danych do obliczania wskaźników skanalizowania gmin i aglomeracji jako narzędzia aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.477.16

Language:

pol

Relation:

Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 477

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: