Object structure

Title:

Konsekwencje wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie dla rozwoju obszarów wiejskich. Studium przypadku

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The consequences of the introduction of income tax in agriculture for rural development. Case study

Creator:

Konopska-Struś, Emilia

Subject and Keywords:

podatek rolny ; podatek dochodowy ; gmina ; income tax ; agricultural tax ; commune

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 477, s. 127-134

Abstrakt:

W Polsce działalność rolnicza opodatkowana jest podatkiem rolnym, którego wysokość zależy od wielkości gospodarstwa, jego położenia i rodzaju gruntów. Wyjątek stanowią przychody z działów specjalnych produkcji rolnej. W krajach UE opodatkowanie rolnictwa podatkiem dochodowym jest powszechne, można więc przyjąć, iż taki system zostanie wprowadzony też w Polsce, tym bardziej że w 2016 r. podjęto pierwszą, od momentu rozpoczęcia transformacji systemowej, próbę opodatkowania (podatkiem dochodowym) tejże działalności. W artykule oszacowano konsekwencje finansowe dla budżetu gminy zastąpienia podatku rolnego podatkiem dochodowym oraz wpływu tej zmiany na rozwój obszarów wiejskich. Badania przeprowadzono w gminie wiejskiej Kondratowice. Z niniejszej analizy wynika, że wprowadzenie podatku dochodowego w rolnictwie nie byłoby korzystne z punktu widzenia wpływów do budżetu gminy. W konsekwencji gmina mogłaby przeznaczyć mniej środków na inwestycje, co z kolei miałoby negatywny wpływ na jej rozwój

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.477.12

Language:

pol

Relation:

Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 477

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu