Object structure

Title:

Regionalna charakterystyka wybranych aspektów ekoaktywności przedsiębiorstw przemysłowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Regional characteristics of the selected eco-activity aspects of industrial enterprises

Creator:

Bal-Domańska, Beata ; Stańczyk, Elżbieta

Subject and Keywords:

przedsiębiorstwa przemysłowe ; ekoinnowacje ; nakłady ; industrial enterprises ; eco-innovations ; exenditure

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 477, s. 24-39

Abstrakt:

Aktywność przedsiębiorstw przemysłowych jest jednym z ważnych elementów rozwoju regionów. W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki analizy wojewódzkiego zróżnicowania aktywności przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie nakładów i działalności innowacyjnej związanych z ochroną środowiska. Ten obszar aktywności przedsiębiorstw jest szczególnie interesujący z punktu widzenia koncepcji zrównoważonego rozwoju (ZR) jako długookresowego procesu skierowanego na poprawę jakości życia poprzez synchronizację i harmonizację działań właściwie we wszystkich obszarach aktywności człowieka. Analiza została przeprowadzona jako element modelu PSR (przyczyna – stan – reakcja) w układzie gospodarka – środowisko – instrumenty ekonomiczne w części prezentującej instrumenty ekonomiczne dotyczące aktywności przedsiębiorstw przemysłowych. Badaniem objęto 16 województw Polski w 2014 r. Dla wybranych zagadnień wyniki zaprezentowano w ujęciu dynamicznym (w odniesieniu do danych z 2012 r.)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.477.02

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 477 ; Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu