Object structure

Title:

Identyfikacja klas województw ze względu na poziom rozwoju sektora przemysłowego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The identification of voivodship groups by the level of industry sector development

Creator:

Bal-Domańska, Beata ; Stańczyk, Elżbieta

Subject and Keywords:

klasyfikacja województw ; przemysł ; classification of voivodships ; industry

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 477, s. 11-23

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest opracowanie klasyfikacji województw z uwagi na stopień uprzemysłowienia jako jednego z elementów oddziałujących na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i stan środowiska regionu. Pozwoli ona w dalszej kolejności na ocenę czynników społecznych lub środowiskowych w zdefiniowanych grupach województw o różnym stopniu uprzemysłowienia. Klasyfikacji województw dokonano na podstawie wskaźników charakteryzujących gospodarczy aspekt rozwoju przemysłu oraz rynek pracy z wykorzystaniem metod analizy skupień. Analiza skupień została przeprowadzona jedną z metod hierarchicznych – metodą aglomeracji Warda. Do oceny zmian pozycji poszczególnych województw w czasie wykorzystano syntetyczne miary rozwoju ze wspólnym wzorcem rozwoju. Badaniem objęto 16 województw Polski w 2015 r. z uwzględnieniem zmian odnotowanych w porównaniu z 2009 r.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.477.01

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 477 ; Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu