Object structure
Title:

Wdrożenie koncepcji CRM w procesie windykacji należności – analiza przypadku

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The implementation of CRM in a debt collection process – a case study.

Creator:

Wejer-Kudełko, Małgorzata ; Kudełko, Mariusz

Subject and Keywords:

windykacja należności ; Customer Relationship Management (CRM) ; dłużnik ; wierzyciel ; debt collection ; debtor ; creditor

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 475, s. 357-367

Abstrakt:

Celem artykułu jest opis i analiza konsekwencji zastosowania koncepcji CRM w procesie windykacji należności. Autorzy przedstawiają koncepcję Customer Relationship Management (CRM), którą charakteryzują trzy systemy: analityczny, operacyjny i interakcyjny. Następnie, na podstawie przeglądu literatury, opisano konsekwencje wdrożenia strategii CRM na poziomie strategicznym i operacyjnym. W tekście objaśniono poszczególne etapy procesu windykacji, od polubownej do sądowo-egzekucyjnej, opisano również procedurę i konsekwencje wprowadzenia koncepcji CRM w procesie windykacji należności. Posługując się studium przypadku, wskazano na pozytywne efekty wdrożenia CRM, takie jak pomniejszona wartość należności przeterminowanych oraz utrzymanie pozytywnych relacji z kontrahentami, czego efektem jest wysoki poziom sprzedaży

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.475.30

Language:

pol

Relation:

Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 475

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: