Object structure
Title:

Wiarygodność sprawozdawczości gminy dla celów zarządczych w świetle centralizacji rozliczeń podatku VAT

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Reliability of the commune’s reporting for managerial purposes in thelight of the centralization of VAT settlements

Creator:

Truszkowska-Kurstak, Monika

Subject and Keywords:

centralizacja VAT ; zarządzanie finansami ; gmina ; sprawozdawczość ; VAT centralization ; financial management ; commune ; reporting

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 475, s. 331-342

Abstrakt:

Celem artykułu jest wskazanie na podstawowe problemy dotyczące jakości danych ujętych w sprawozdawczości gminy, wykorzystywanych między innymi w bieżącym zarządzaniu finansami jednostki. Problematyka zachowania wiarygodności tych danych ściśle wiąże się z wprowadzeniem od 1 stycznia 2017 r. obowiązkowej centralizacji rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie podatku VAT. Realizację celu pracy oparto na studiach literatury przedmiotu, regulacji prawnych, a ponadto dokonano analizy wybranych zagadnień dotyczących systemu rachunkowości i sprawozdawczości gmin. Na przykładach niektórych kategorii finansowych dowiedziono, że część danych sprawozdawczych nie spełnia kryteriów porównywalności i wiarygodności. Przedstawiono własną propozycję sposobu ujęcia wybranych zdarzeń związanych z omawianym zagadnieniem w celu zwiększenia wartości poznawczej sprawozdań gminy, zwłaszcza dla organu zarządzającego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.475.28

Language:

pol

Relation:

Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 475

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: