Object structure
Title:

Zmiany pozycji krajów UE w międzynarodowym handlu surowcami w latach 2006-2015

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Changes of EU countries positions in international trade in raw materials in 2006-2015

Creator:

Staszczak, Dariusz Eligiusz

Subject and Keywords:

Unia Europejska ; handel międzynarodowy ; surowce ; eksporterzy netto ; importerzy netto ; European Union ; international trade ; raw materials ; net exporters ; net importers

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 475; s. 296-308

Abstrakt:

W artykule dokonano analizy zmian eksportu, importu i salda handlu surowcami (z wyłączeniem paliw) krajów członkowskich Unii Europejskiej w latach 2006-2015. Surowce stanowią specyficzną grupę towarów, w przypadku których saldo handlu zagranicznego ma mniejsze znaczenie niż w przypadku innych towarów. Autor wykazał dominującą pozycję Holandii jako eksportera netto surowców w badanym okresie. Ponadto najważniejszymi eksporterami netto surowców w 2015 roku były Szwecja i Finlandia. Szwecja zajmowała także drugie miejsce w 2006 roku, Finlandia zaś była wówczas siódmym importerem netto surowców. Z kolei Niemcy były najważniejszym importerem netto surowców w 2015 r., w 2006 r. zaś były drugim po Włochach importerem netto. Natomiast drugi w 2015 r. importer netto surowców, czyli Włochy, zamienił się miejscami z Niemcami w stosunku do roku 2006 r. Trzecim importerem netto surowców w 2015 r. była Wielka Brytania, a czwartym Hiszpania, w 2006 r. zaś kolejność tych państw także była odwrotna. Polska była w 2015 r. ósmym importerem netto surowców, w 2006 zaś zajmowała dziewiąte miejsce. Wykazano stosunkowo niskie udziały eksportu i importu surowców w handlu towarowym krajów UE. Ponadto autor udowodnił większe znaczenie importerów netto niż eksporterów netto w unijnym handlu międzynarodowym surowcami

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.475.25

Language:

pol

Relation:

Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 475

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: