Object structure
Title:

Cykliczne efekty makroekonomiczne kursu walutowego w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Cyclical macroeconomic effects of ex- change rate in Poland

Creator:

Shevchuk, Solomiya ; Żyra, Agnieszka

Subject and Keywords:

filtracja Kalmana ; kurs walutowy ; wzrost gospodarczy ; handel zagraniczny ; Polska ; Kalman filter ; exchange rate ; economic growth ; foreign trade ; Poland

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 475, s. 283-295

Abstrakt:

W artykule przedstawiono analizę zmian nominalnego i realnego kursu walutowego w Polsce. Oszacowano ich oddziaływanie na cykl koniunkturalny PKB i produkcję przemysłową oraz handel zagraniczny. Od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku Polskę (oraz Węgry) wyróżnia mocna deprecjacja nominalnego efektywnego kursu walutowego (zwłaszcza w okresie po światowym kryzysie walutowym z lat 2008-2009), podczas gdy Czechy i Słowacja utrzymały względną stabilność narodowych walut. Przeprowadzone oszacowania z wykorzystaniem filtracji Kalmana dla zbioru danych MFW International Financial Statistics w ujęciu kwartalnym z lat 2000-2015 wskazują, że nominalna i realna deprecjacja złotego (mierzona jako odchylenie od ścieżki równowagi kursu walutowego) jest korzystna dla wzrostu gospodarczego. Od 2004 r. pobudza eksport przy jednoczesnym zwiększeniu importu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.475.24

Language:

pol

Relation:

Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 475

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: