Object structure
Title:

Spójność społeczna na obszarze Unii Europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Social cohesion in the European Union

Creator:

Raczkowska, Małgorzata

Subject and Keywords:

spójność ; nierówności ; bezrobocie ; wykluczenie społeczne ; cohesion ; inequality ; unemployment ; social exclusion

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 475, s. 258-270

Abstrakt:

W opracowaniu podjęto rozważania na temat spójności społecznej w krajach Unii Europejskiej w latach 2006-2015. Badania przeprowadzono na dwóch poziomach. Pierwszy obejmuje przegląd definicji spójności społecznej oraz najważniejszych wskaźników oceniających tę kategorię. Drugi poziom to analiza wybranych indeksów monitorujących spójność społeczną w krajach unijnych. W badaniach zastosowano statystykę opisową i analizę korelacji. W dyskursie teoretycznym spójności społecznej ważne są parametry oceniające jakość życia oraz relacje, w jakie wchodzą ze sobą obywatele, i ich wpływ na całą zbiorowość. Uzyskane w pracy wyniki potwierdziły istnienie wyraźnych różnic w poziomie spójności społecznej między państwami członkowskimi. Największe dysproporcje zaobserwowano w wysokości stopy bezrobocia oraz w poziomie luki placowej. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem i współczynnik Giniego pozostawał średnio na podobnym poziomie dla całej Unii Europejskiej, co nie odzwierciedlało zmian w poszczególnych krajach

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.475.22

Language:

pol

Relation:

Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 475

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: