Object structure
Title:

Model potrójnej helisy (Triple Helix) we wzroście efektów innowacyjnych i konkurencyjności

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Triple Helix Model in the increase of the innovation effects and competitiveness

Creator:

Puślecki, Zdzisław W.

Subject and Keywords:

model potrójnej helisy ; interakcje ; współpraca ; system innowacyjny ; proces innowacyjny ; efektywność ; Triple Helix Model ; interactions ; cooperation ; innovation system ; innovation process ; effectiveness

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 475, s. 238-257

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie modelu potrójnej helisy (Triple Helix), czyli interakcji i współpracy między elementami systemu innowacyjnego: nauki − przedsiębiorstw – administracji (władzy publicznej), we wzroście efektów innowacyjnych i konkurencyjności. Cel szczegółowy to ukazanie systemu innowacyjnego i procesu innowacyjnego, systemu innowacyjnego na poziomie regionu, modelu potrójnej helisy we wzroście efektów innowacyjnych dla konkurencyjności, a także charakteru procesu innowacyjnego w kontekście konkurencyjności przedsiębiorstw. Postawione problemy rozwiązano za pomocą ilościowych i jakościowych metod badawczych. Posłużono się metodą deskryptywną, komparatystyczną, a także metodami statystyki opisowej i prognozowania. Wykorzystano również metodę dedukcyjną i analogii. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że w procesie innowacyjnym ważne są powiązania nauki z przemysłem i administracją. Istnieje pozytywna zależność między interaktywnym sposobem prowadzenia działalności innowacyjnej a efektywnością procesu innowacyjnego. Badania dowiodły, że znacznie więcej interakcji i współpracy zachodzi między elementami systemu innowacyjnego na poziomie regionu niż państwa

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.475.21

Language:

pol

Relation:

Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 475

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: