Object structure

Title:

E-administracja i idea Open Government w administracji lokalnej w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

E-Government and the idea of Open Government in local administration in Poland

Creator:

Papińska-Kacperek, Joanna ; Polańska, Krystyna

Subject and Keywords:

e-administracja ; media społecznościowe ; Open Government ; Open Data ; administracja lokalna ; e-government ; social media ; local administration

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 475, s. 215-225

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie wniosków wynikających z analizy stopnia zaawansowania e-administracji w badanych gminach w Polsce oraz przybliżenie idei otwartego rządu, która na poziomie lokalnym dopiero zaczyna być wdrażana. Celem badawczym jest określenie, w jakim stopniu strony internetowe urzędów gminnych realizują zadania stawiane przed administracją, oraz czy, a jeśli tak, to na ile, władze lokalne starają się otworzyć na potrzeby obywateli i ułatwić komunikowanie ze społecznością lokalną. Badanie dotyczyło 44 wylosowanych gmin w Polsce. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji można stwierdzić, że o ile dostępność usług oferowanych drogą elektroniczną jest zadowalająca, o tyle idea otwartości administracji publicznej na poziomie gminnym jest dopiero u progu rozwoju. Nigdzie nie zaobserwowano udostępniania otwartych zbiorów danych. Jednym z przejawów otwartości jest posiadanie konta przynajmniej na jednym portalu społecznościowym – w badanej próbie ma je prawie 3/4 gmin

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.475.19

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 475 ; Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu