Object structure
Title:

Tendencje cenowe na wybranych rynkach surowcowych w latach 2000-2016

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Price trends in the selected commodity markets in the years 2000-2016

Creator:

Kulpaka, Paweł

Subject and Keywords:

giełdy towarowe ; ropa naftowa ; gaz ziemny ; indeksy cen surowców ; commodity exchanges ; petroleum ; natural gas ; commodity price indices

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 475, s. 148-158

Abstrakt:

Celem artykułu jest analiza kształtowania się cen wybranych surowców w latach 2000-2016. W pracy scharakteryzowano podstawowe rodzaje rynków surowcowych, najważniejsze czynniki wpływające na ceny surowców na rynkach międzynarodowych, a następnie przebadano kształtowanie się cen ropy naftowej oraz gazu ziemnego. W końcowej części artykułu skoncentrowano się na zagadnieniu indeksów rynków towarowych. W kilkunastu ostatnich latach obserwowano bardzo duże wahania cen wielu surowców na rynkach globalnych. W latach poprzedzających wybuch kryzysu finansowego w 2008 r. ceny większości surowców bardzo dynamiczne rosły. Przełom lat 2008 i 2009 przyniósł gwałtowne i bardzo głębokie załamanie się kwotowań większości surowców, które okazało się krótkotrwałe. Począwszy od pierwszego kwartału 2009 r., ceny surowców zaczęły ponownie rosnąć i generalnie do połowy 2014 r. kształtowały się na historycznie wysokich poziomach. Począwszy od trzeciego kwartału 2014 r., obserwujemy znaczący spadek cen wielu surowców na rynkach globalnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.475.13

Language:

pol

Relation:

Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 475

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: